Eriprojektid ja alternatiivsed lahendused õli ja gaasi jaoks

Oil and Gas Eriprojektid ja alternatiivsed lahendused õli ja gaasi jaoks

Kompressori funktsioonid:
1. Kompressor tõstab gaasi rõhku 15-20bar, et tekitada turbiini puhvris hapnikuga segu.
2. Tootlikuse reguleerimine, turbiinile stabiilse sisendrõhu tagamiseks.
Eriomadused:
1. Suur tootlikus
2. Võimeline töötama 24H ööpäevas, 7 päeva nädalas
3. Väljuv gaas 100% õli vaba
Võimalik kasutada kuni 5-6MW kompressoreid gaasiturbiinidega elektrijaamades.
Kompressor on varustatud depulsaatoritega turbiini stabiilseks gaasivarustuseks. Kompressori juhtkilp reguleerib gaasivarustust turbiinile, jälgib temperatuuri, kontrollib klappe ja ventiile.

LNG (Liquefied Natural Gas) – Veeldatud maagaas. Kõige levinum loodusliku gaasi tootmise tehnoloogia, mis eeldab kõrgsurvekompressori kasutamist. Seade töötab kõrgsurve tsüklis maagaasi eeljahutusega freoonil põhineva jahutussüsteemiga. Kompressorseadme ajamiks võib kasutada nii elektrimootorit kui ka metaaniga töötavat gaasimootorit. Kompressorist väljuv kõrgsurvegaas läbib soojusvaheti-rekuperaatori ja siseneb freoonil põhinevasse soojusvaheti-aurustisse. Soojusvaheti-aurustis toimub kõrge rõhu all gaasi jahutamine. Külmutusseade tagab freooni tarnimise soojusvaheti-aurustisse ja keemise ajal tekkinud freooniaurude aurustamise, seejärel kõrgsurvegaas veeldatakse osaliselt. Aurude ja vedelike segu juhitakse säilitussüsteemi, kus toimub tekkinud aurude ja vedelgaasi eraldamine.
Gaasi ladustamine maaalusesse gaasihoidlasse – kompressor pumpab gaasi hoidlasse, et kompenseerida tarbimise kõikumist tagada gaasitarnete järjepidevus ning reservi olemasolu.
Gaasijuhtmete remont – gaasijuhtme üksikute osade remondi käigus pumbatakse torus olev gaas välja mobiilsete kompressoritega vastavasse mahutisse vältimaks gaasi atmosfääri sattumist.
100% määrdevaba kompressor – mõnedes tootmisettevõtetes, näiteks keemiatööstuses ja väetiste tootmisel, on nõutud kompressoris 100%line õli puudumine. FornovoGas kompressorid täidavad täielikult selliseid nõudeid. 100% õlivaba kompressor on nõutud ka CNG tanklates – mootorsõidukite gaasivarustuse kompressorjaamades, kus Euro 5 ja Euro 6 regulatsioonidega ei tohi gaasis olla õliosaksesi. FornoGas toodab 100% õlivaba kompressoreid CNG tanklatele.

    Küsige meilt pakkumist kompressoritele ja surugaasi tanklatele!