Autobusside gaasitankimise kompressorjaam

CNG jaamad on mõeldud linnaliinibusside, linnadevaheliste busside, rahvusvaheliste busside, väikebusside ja muude munitsipaal tarbesõidukite tankimiseks. Busside ja sõidukite mootorid on kavandatud töötama surugaasiga – metaan (CNG).
Maagaas tarnitakse CNG jaamadele nii magistraaltorude kui ka virtuaalse toru – mobiilsete surugaasijaamade kaudu. CNG gaasiseadmes tõustetakse gaasi rõhk 200-220 baarile ja pumbatakse sõidukite gaasipaakidesse. Maagaas või biogaas autokütusena on alternatiiv vedelkütustele (bensiin, diisel, propaan) . Eriti oluline on metaani kasutamine suurlinnades nii ökoloogilise kui eelarvesäästu seisukohalt.
Praktiliselt kõigil Euroopa linnadel on gaasiga töötavad ühistranspordisõidukid – kuna gaasil on minimaalne mõju keskkonnale!
Kompressorjaamades on võimalik busside kiirtankimine (2-5 minutit ühe bussi jaoks) ja tavatankimine (7-10 minutit ühe bussi jaoks). FornovoGas pakub bussiparkidele CNG tanklate erinevaid variante sõltuvalt sõidukipargi suurusest (10 gaasibussi , 50 bussist või 100 minibussi vm) arvestades kliendi soovide, vajaduste ja võimalustega.
FornovoGas pakub tankurite ja tankimise jaoks spetsiaalset juhtimissüsteemi, mis võimaldab arvestada iga bussi või juhi poolt tarbitud gaasi. Automaatne arvestussüsteem võimaldab analüüsida kütuse tarbimist.
Meie poolt pakutav tüüpiline CNG tankla 200 munitsipaalbussi tankimiseks koosneb 3-st 4DA300 kompressorist võimsusega 200 kW, sisendrõhuga 2-4 bar/h, jõudlus 4 bar/h juures on 1200m3/h. Korraga töötavad kaks kompressorit ja üks on varuks ootereziimil.
Meie arvutuste kohaselt peaks olema:
1. Kaks kompressorit, igaühe tootlikkus 1200m3/h, 2 x 1200 = 2400 x 24 tundi = 28800m3.
2. Busside arv 200 , iga 140 m3 = 28000m3 12 tunni jooksul
3. 3 kahe tankimispüstoliga tankurit, 2 surveliini, kokku 6 täitevoolikut.
4. Tootlikkus 100-kilogrammi metaani (umbes 140 m3), umbes 10-15 minutit igast täitmisvoolikust.
Seega võimalik tankida igast tankimispüstolist tunnis 4 bussi. 12 tunni jooksul 4 tankimisvoolikust võimalik tankida kokku 192 bussi, kasutades ainult 2 tankurit ja jättes kolmanda ootereziimi juhuks kui erakorraliselt on vaja tankida rohkem busse korraga.

    Küsige meilt pakkumist kompressoritele ja surugaasi tanklatele!