CNG (Compressed Natural Gas) – kokkusurutud maagaas

CNG (Compressed Natural Gas) – kokkusurutud maagaas

CNG on kõrge survega kokkusurutud maagaas, mida tänapäeval loetakse bensiini- ja diiselkütuste alternatiiviks. Kõrged kütusehinnad kaasnevad eelkõige seetõttu, et mineraalõlitoodete põletamise tagajärjel on reostuse oht keskkonnale suur. CNG kasutamine vähendab CO2 heitkogust õhkkonnas. Maagaasi tuleb transportida, ladustada ja edasi müüa kõrge rõhu all. Kõrge ohutusstandard, kõikide tehniliste süsteemide kvaliteet ja maagaasi puhtus on olulised nõuded, mis tuleb tagada turvalise ja kulutõhusa maagaasi käitlemisega.
FORNOVO GASil on üle 40 aasta pikkune kogemus kestva ja usaldusväärse CNG jaamade kavandamises ja teostamises. Tehes tihedat koostööd klientidega üle kogu maailma, kavandame, testime ja ehitame Teie CNG tankla, olgu selleks siis väikelaevad või suured bussi-veoauto tanklad.
Põhikomponentide täiustatud disain põhineb kõige uuemal tööstuslikul tehnoloogial ja areneb pidevalt. Vähene määrdeõli tarbimine tänu meie määrdevabadele silindritele, süsteemi kõrge energiatõhusus ja erakordne usaldusväärsus on selle pideva optimeerimisprotsessi muljetavaldavad tulemused.

Valmistame ja varustame nüüdisaegseid seadmeid maagaasi (metaani) kokkusurumiseks (tihendamiseks), kasutades selleks uusimaid tehnoloogiaid. Itaalia firma FornovoGas on paigaldanud Venemaal ja endise NSV Liidu riikides oma kompressoreid rohkem kui 100 CNG jaama.
Koos oma strateegiliste partneritega pakub FornovoGas CNG tanklatele täislahenduse – seadmete tarnimise, paigaldamise, ehitamise ja kasutuselevõtu, garantiiteenuse. Me saame olla abiks projekteerimistööde teostamisel ja kõigi vajalike dokumentide koostamisel lubade saamiseks ning vahendite andmiseks järelevalveasutustele. Pakume klientidele nõustamist, hoolduspersonali väljaõpet ning muid tööde ja teenuste pakkumist.

Графики производительностей компрессоров DA300 и SA200

    Küsige meilt pakkumist kompressoritele ja surugaasi tanklatele!